Zelfzorg en het Hart van de Zorg: Lessen van Ex-Psychiater Bram Bakker voor de Paardencoach Branche

Als paardencoaches begrijpen we hoe krachtig de connectie tussen mens en paard kan zijn, maar in ons verlangen om anderen te helpen, vergeten we soms onszelf. Tijdens een inspirerende workshop gegeven door ex-psychiater Bram Bakker, werden de belangrijkste thema’s van zelfzorg en het menselijke hart in de zorgsector belicht. In deze blog nemen we je mee in de inzichten die hij deelde en hoe ze van toepassing zijn op paardencoaches.

Het Hart van de Zorg

Je kent vast de metafoor van het vliegtuig met het zuurstofmasker wordt aangehaald als het over zelfzorg gaat, Bram Bakker had een andere mooi metafoor en dat deelde hij met ons.
Het hart is ons eerste orgaan dat zich ontwikkelt. Het zorgt eerst voor zichzelf door zichzelf te vormen en de aders te creëren die bloed door ons lichaam transporteren. Hij gebruikte deze metafoor om aan te geven dat zelfzorg essentieel is voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg en bij gevolg in de paardencoach branche. We kunnen pas effectief voor anderen zorgen als we eerst goed voor onszelf zorgen.

Zorg voor Onszelf

In de zorgsector, waar het verlichten van het leed van anderen centraal staat, raken hulpverleners vaak diep betrokken bij de problemen van hun cliënten. Bram Bakker wist dat bij paardencoaches niet anders is. We zijn geneigd zijn om te zorgen zoals we zelf verzorgd willen worden, maar we moeten dit doen zonder onszelf te verwaarlozen. Het is cruciaal om bewust te zijn van onze eigen kwetsuren en emotionele bagage, en hiermee om te gaan zodat we anderen kunnen helpen vanuit onze hogere bewustzijn.

Zelfzorg Leren

Vanuit de visie dat ons hart heel goed zorgde voor zichzelf bij het ontwikkelen. Gaat Bakker hierop verder dat we zelfzorg niet leren maar ontleren, aangezien ons lichaam bij de ontwikkeling al heel goed kon zorgen voor zichzelf. Als hulpverleners zijn we gewend om voor anderen te zorgen, maar we moeten onszelf dezelfde zorg en compassie geven. Dit kan door bewustwording te ontwikkelen van onze eigen behoeften en het vermogen te ontwikkelen om grenzen te stellen.

Evolutie van de Geneeskunde

Bram Bakker haalde ook aan vanuit zijn eigen visie dat de huidige reguliere geneeskunde, niet meer van deze tijd is. Hij pleitte voor een verschuiving naar het ondersteunen van patiënten bij het bereiken van een hoger bewustzijn. Deze benadering kan volgens Bakker patiënten in de psychische zorg meer helpen dan medicijnen. In de paardencoach branche kunnen we dit idee toepassen door te erkennen dat de connectie met de paarden en de natuur helend kan zijn op een dieper niveau.

De Rol van Opleiding

Een ander belangrijk onderwerp dat Bakker aansneed, was de opleiding van psychologen en psychiaters. Hij betoogde dat de nadruk ligt op diagnostiek en het voorschrijven van behandel protocollen. Er is volgens Bakker weinig aandacht voor de mens achter de hulpverlener. Deze benadering transformeert hulpverleners soms in klinische ‘robots’. In de paardencoach branche kunnen we leren van dit inzicht door te blijven investeren in onze eigen groei en ontwikkeling, en niet enkel te focussen op technische vaardigheden.

Conclusie

De workshop van ex-psychiater Bram Bakker bood waardevolle inzichten voor de paardencoach branche. Zijn pleidooi voor zelfzorg, een verschuiving naar een holistische benadering van zorg, en een heroverweging van opleidingsmethoden kunnen ons helpen effectievere en compassievolle coaches te worden. Hij includeerde hierbij ook alle nieuwere behandelmogelijkheden, zowel de hele oude, als de hele nieuwe. Hiermee bedoelde hij ook wat de oude medicijnmannen en -vrouwen van eeuwen geleden deden, het behandelen inclusiever maken en niet exclusiever met elke nieuwe behandelmogelijkheid.

Uiteraard is de belangrijkste noot, eerst goed voor onszelf zorgen, zodat we anderen beter kunnen helpen. Door deze principes toe te passen, kunnen we een diepgaande impact hebben op de mensen met wie we werken en een positieve verandering in de wereld teweegbrengen.