Vertrouwenspersoon

Aanspreekpunt voor zowel coachee al coach

Coachen met paarden is mensen- en dierenwerk. De aangesloten coaches zijn goed opgeleid en ik heb er alle vertrouwen in dat zij naar eer en geweten een coachtraject doorlopen met hun coachees.

Toch kan er een verschil van inzicht ontstaan, de coachee kan het gevoel krijgen dat er onvoldoende recht gedaan is aan zijn traject of een andere reden waarom een coachee niet (volledig) tevreden is over het traject met de coach. Dan is het belangrijk dat je ergens terecht kunt met je verhaal of klacht.

Ik ben in dit traject graag aanspreekpunt voor zowel coachee al coach. Vanuit een onafhankelijke rol spreek ik met beide partijen en probeer ik gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. Mijn ervaring is, dat wanneer er ruimte is om jezelf uit te spreken en er ruimte is om naar elkaar te luisteren, de verbinding niet ver weg is. Als vertrouwenspersoon voor de V-PCN speel ik graag een rol in het op nieuw tot stand brengen van de verbinding en vanuit hiertoe te werken naar een oplossing die voor beide partijen passend is.

of bel: 06-28 64 60 64

"Vanuit een onafhankelijke rol spreek ik met beide partijen en probeer ik gezamenlijk tot een goede oplossing te komen."

- Irene Mesman

Even voorstellen..

Irene Mesman

Lente Coaching