Is er nog wel markt voor (paarden-) coaching in 2019?

paarden-coaching-cijfers

Bron: https://www.essentie.biz/is-er-nog-wel-markt-voor-paarden-coaching-in-2019/

Deze vraag wordt mij met regelmaat gesteld. Voor mijn gevoel is er zeker “markt”  maar ik ben eens op onderzoek uitgegaan. Research op het web levert de volgende interessante wetenswaardigheden op:

Volgens onderzoek van Technavio zal de wereldwijde markt voor soft-skilltraining tot 2020 met 10% per jaar groeien (omzet 2015 was 15 miljard dollar).

Ook de coachingsmarkt blijft groeien volgens de Internationale Coach Federatie (ICF). Tussen 2011 en 2015 is de markt 6% gegroeid. Volgens de 2016 ICF Global Coaching Study zijn de totale inkomsten van aan coaching gerelateerde diensten 2,4 miljard dollar wereldwijd.

We duiken even wat dieper in de doelgroep voor coaching waar bestaat deze eigenlijk uit?

Het NOBCO heeft ook een onderzoek gedaan in 2018 daaruit blijkt dat 75% van de coachees zijn hoger opgeleid. Daarvan is rond 50% hoger management/leidinggevend. Een andere prominente doelgroep die gecoacht wordt zijn de ondernemers; zo rond de 30%.

Een gemiddeld coachtraject van 7,5 sessies beslaat 20 weken waarin de coach en coachee elke 2,5 week een afspraak hebben die gemiddeld 80 minuten duurt. Naast face-to-face bijeenkomsten onderhoudt 1/3 van de coaches ook via de telefoon en e-mail contact met zijn klanten.

Een kwart van de coachees betaalt de factuur voor de coaching zelf. In 2/3 van de gevallen neemt de werkgever de factuur voor zijn rekening.

Iets over de coaches:

Een zeer grote meerderheid van de coaches heeft een coachopleiding gevolgd en heeft in de afgelopen 12 maanden intervisie gevolgd.

Een overgroot deel van alle coaches is hoogopgeleid, dat wil zeggen HBO of hoger (97%). Tevens is een overgroot deel van de coaches vrouw (73%), slechts 1 op de 4 coaches is man. De gemiddelde leeftijd is 52 jaar.

Als we kijken naar de markt en de mogelijkheden dan kunnen we stellen dat de meerderheid van de coaches in Nederland coacht vanuit een eigen onderneming 78% en binnen dat zelfstandig ondernemerschap ze ook andere disciplines uitoefenen (50% is bijvoorbeeld daarnaast trainer).

Dit was even over coaches, maar hoe zit het met de “markt”?

Als we kijken naar de economie dan blijft het heel goed gaan in Nederland. Het Centraal Plan bureau meldt het volgende: de economie groeit in 2019 door in een bovengemiddeld tempo, net als in 2017 en 2018 het geval was. De consumptie van huishoudens, de overheidsbestedingen, uitvoer en bedrijfs- en woninginvesteringen dragen hieraan bij.

Ook krijgen steeds meer werknemers een eigen ontwikkel- en opleidingsbudget waar ze cursussen en coaching uit betalen. Bedrijven geven jaarlijks gemiddeld € 949 uit aan de scholing van hun werknemers. Gemiddeld gaat iets meer dan een kwart van de werknemers eens of vaker per jaar op cursus. Meer dan de helft leert omdat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de professionaliteit van medewerkers.

Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau NIDAP dat, in samenwerking met opleidingssite Springtest, meer dan 4.000 werkenden in Nederland heeft ondervraagd over hun persoonlijke ontwikkeling. Meer dan driekwart (78%) van de medewerkers neemt zelf het initiatief bij het zoeken naar een training of opleiding; 48% kan geheel zelfstandig zoeken en inschrijven. Het is verder opvallend dat slechts 36% van ondervraagden hun soft skills – bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden, leiderschapsvaardigheden en meer – bijhoudt terwijl dit duurzame vaardigheden zijn. Gemiddeld leerbudget per medewerker is: € 949 per jaar

Cao-afspraken uit de rapportage Cao-afspraken 2017 blijkt dat in 30 van de 99 onderzochte cao’s afspraken zijn gemaakt over een persoonlijk opleidingsbudget voor werknemers. Deze afspraken gelden voor alle werknemers en niet voor specifiek oudere werknemers.

In 18 cao’s is ook de hoogte van het budget vastgelegd. Het persoonlijk opleidingsbudget varieert van 400 tot 4500 euro per jaar. Gemiddeld bedraagt het budget 893 euro. Dit is een op basis van werknemers gewogen gemiddelde. Dat komt weer aardig overeen met het bedrag genoemd door het NIDAP. Een persoonlijk opleidingsbudget kan voor een jaar dan wel voor een langere periode worden vastgesteld.

Alles bij elkaar genomen lijkt de markt voor coaching en opleiding gunstig te noemen. De economie blijft groeien, wat betekent dat bedrijven en particulieren ook weer geld beschikbaar hebben om te investeren in hun personeel.

Daarnaast is er ook een grote behoefte om gecoacht te worden. Met als negatieve factor de toegenomen ervaren werkdruk. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 1 op de 6 werknemers kampt met burn-out achtige klachten. Anderzijds willen mensen ook het beste uit zichzelf halen. Onderwerpen waarop mensen zich laten coachen zijn:

  1. Zelfontplooiing
  2. Balans werk-privé
  3. Samenwerken met collega’s
  4. Loopbaan/carrière
  5. Stress en/of Burn-out

In het rapport van Deloitte over Wereldwijde HR Trends 2016 wordt leren is als een van de meest belangrijke trends genoemd. Een trend betekent hier een gebied dat sterke aandacht en investering behoeft. Dit onderzoek concludeert dat er een groeiend inzicht bestaat dat leren aangepast moet worden aan een wereld waar medewerkers continu ontwikkelen, gebruikmakend van innovatieve platforms die zijn aan te passen aan hun persoonlijke agenda (Josh Bersin, 2016). Mensen willen on- en offline leren; blended learning.

Mmm dat is nog een mooie uitdaging voor Paard- en Lifecoachingsland. Programma’s gaan aanbieden waarbij je offline met het paard aan de slag gaat en bijvoorbeeld online een assessment doet of video’s bekijkt rondom een bepaald thema.

We mogen ons vakgebied nog verder gaan innoveren en als de trends, economie zich zo blijft doorzetten kan ik dus volmondig: “ja” zeggen op is er nog markt voor (paarden-) coaches in 2019.

Is dit artikel volledig? Nee, helaas was het echt heel veel zoekwerk en vond ik weinig (wetenschappelijke onderbouwde) cijfers dus hopelijk komt er in 2019 vanuit het ICF of een andere branchevereniging rondom coaching en opleiding een nieuw onderzoek.

Tirza Brouwer.

www.academievoorpaardenlifecoaching.nl

www.essentie.biz
Bronnen voor dit artikel: Nobco benchmark 2018, Technavio Research Global Corporate Training Market 2018-2022, ICF Benchmark 2016, NIDAP, ecoachpro blog blended-online-coaching-de-toekomst-van-duurzame-ontwikkeling. Deloitte over Wereldwijde HR Trends 2016

[/fusion_text][fusion_text]

Contact opnemen

Wilt u meer informatie over Vereniging Paarden Coaching Nederland? Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen.