Kwaliteitskeurmerk voor Opleiders

Accreditatie voor paardencoach opleiders

Kwaliteitskeurmerk voor Opleiders

In Nederland zijn er vele beroepsverenigingen actief op het gebied van het accrediteren van opleiders, trainers en coaches. Ook zijn er binnen de zorgsector vele initiatieven op het gebied van kwaliteit profilering voor bedrijven en professionals. Echter was er tot op heden nog nergens een accreditatie voor paardencoach opleiders op het gebied van de fysieke veiligheid met betrekking tot de paarden alsmede op het gebied van de emotionele veiligheid met betrekking tot de coachee in één.

Met dit keurmerk beoogd V-PCN een kwaliteitsslag te maken om paardencoach opleiders kwaliteit te kunnen laten waarborgen en transparant te zijn over een kwaliteit van opleiding richting hun klanten. Het doel hiervan is dat de uiteindelijke klant, de coachee, een kwalitatief verantwoorde coaching kan genieten.

Tevens geeft accreditatie tot het keurmerk voor de gediplomeerde studenten van de opleider toegang tot het aanvragen van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Op deze manier draagt VPCN bij aan het waarborgen van een kwaliteitsslag binnen de paardencoach sector.

De kosten bedragen eenmalig €450 voor uitgebreid onderzoek en toetsing door een externe auditor, en €30 voor de plaquette. Vervolgens vindt er een hertoetsing elke 5 jaar plaats, waarvoor ook €450 wordt gevraagd. De kosten voor onderzoek en toetsing dienen na ontvangst van de aanvraag binnen 1 maand te worden voldaan, anders vervalt de aanvraag tot het keurmerk.

Daarnaast wordt er jaarlijks (naast de normale lidmaatschap) een opleiderscontributie van €150 gevraagd. Deze kosten zijn voor de zelfevaluatie, die wordt gecheckt door de V-PCN.

Opleiders moeten tenminste voldoen aan de volgende punten:

  • De opleiding moet minimaal een jaar duren om het persoonlijk leerproces van de paardencoach in spe juiste kunnen vormgeven en begeleiden.
  • Er geldt een minimale eis aan het voldoen van praktijkuren.
  • Er geldt een minimale eis aan het voldoen van lesuren.
  • Er geldt een minimale eis aan het voldoen van huiswerk opdrachten.
  • De inhoud van de opleiding moet vooraf helder zijn geformuleerd en gecommuniceerd.
  • De opleiding is geaccrediteerd of bevat een keurmerk van hun in de branche erkende beroepsvereniging, op het gebied van training coaching en onderwijs, anders dan V-PCN.
  • Er dient voldoende aandacht te zijn besteed aan een veilige en verantwoorde inzet van het coach paard met andere woorden man is paardvaardig. Daarnaast hanteert de coach een evidence based coach techniek.

De exacte richtlijnen een eisen om te kunnen voldoen aan het keurmerk voor opleiders zijn op te vragen via het secretariaat van VPCN.

Eenmaal per 5 jaar wordt de opleider geacht zichzelf opnieuw te laten toetsen op de vereisten van het keurmerk. VPCN is vrij om hernieuwing aan het basis keurmerk toe te voegen, om zich zo te blijven updaten binnen de ontwikkelingen in het werkveld.